Verenigingswerk

De verschillende commissies die in onze kerk actief zijn en hun taken:

Commissie van Beheer:
Het beheren van het kerkgebouw en andere praktische taken
Evangelisatiecommissie:
Het plannen en regelen van evangelisatieactiviteiten
Commissie Zending, Hulpverlening en Training:
Het steunen van diverse zendingsprojecten
Liturgiecommissie:
Het nadenken over en sturing geven aan zaken met betrekking tot de liturgie
Jeugdcentrale:
Het opzetten en organiseren van jeugdactiviteiten
Zusterkring:
Het praktisch hulp verlenen aan en meeleven met gemeenteleden, die dat nodig hebben
Kerstfeestcommissie:
Het organiseren van de jaarlijkse kerstfeestviering met de gemeente
Activiteitencommissie:
Het organiseren van activiteiten binnen de gemeente