Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

Een Vrijgemaakte kerk?

Wij staan als kerk niet op zichzelf. Onze kerk maakt deel uit van een kerkverband, namelijk dat van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) in Nederland. Waar de GKV voor staat is op deze pagina te vinden.

Als kerken binnen dit kerkverband zijn we verbonden aan elkaar, en gebonden aan kerkelijke regels en werkafspraken.
Wij geloven en belijden o.a. wat in de Belijdenisgeschriften samengevat staat.

Wij geloven

..dat Christus zich een kerk heeft vergaderd op aarde, waar Hij gediend en geprezen wil worden. Deze kerk is de bekendmaker en verkondiger van de blijde boodschap, die door Zijn Offer aan het Kruis van Golgotha naar de mensen toe is gekomen.

Een goed begin om te ontdekken wat (en wie) onze drijfveer en ook onze vreugde is, vindt U in de Kerstfolder. Deze geeft in een bondige stijl een helder inzicht in het christelijk geloof uitgaand van de gebeurtenissen tijdens de kerstdagen.

De kerk is het kloppend hart en bruisend middelpunt van Gods liefde voor Zijn kinderen. Juist in de kerk ontvangt de mens een nieuw en Eeuwig perspectief!

Erediensten

Gebruikte bijbelvertaling: Nieuwe Bijbelvertaling (2004/2007).
De volgende liturgieonderdelen hebben een vaste plaats in onze erediensten:

  • de tien geboden
  • het gebed
  • het lezen uit de Bijbel
  • de preek
  • het zingen van psalmen en gezangen
  • het gezongen votum en amen
  • in de middagdienst het lezen of zingen van de geloofsbelijdenis.