Over de gemeente

Welkom in "De Voorhof"!

Onze gemeente komt iedere zondag bijeen in twee erediensten, doorgaans op de volgende tijdstippen:

 • 10:00 uur: Ochtenddienst
 • 16:30 uur: Middagdienst

Update: De middagdienst 28-11, 5-12 en 12-12 begint tijdelijk om 16:00 uur

Daarnaast zijn er erediensten op Christelijke feestdagen. Voor actuele gegevens over de samenkomsten zie pagina Actueel. Recente en ook "live" diensten vanuit onze kerk kunt u hier beluisteren.

Lees hier meer over de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, en waar wij voor staan.

Dienst bezoeken:

Gereformeerde kerk "De Voorhof",
Voorstraat 7 te Almkerk

Almkerk is gelegen in het mooie Land van Altena (in Noord-Brabant), dat omgeven is door rivieren en grenst aan Nationaal Park de Biesbosch. U bent van harte welkom in onze kerk. Locatie kerkgebouw en routeplanner

Update kerkdiensten vanaf 28 november

De middagdienst 28-11, 5-12 en 12-12 begint tijdelijk om 16:00 uur

Update kerkdiensten vanaf 17 oktober

We hebben al enkele weken mogen wennen aan de versoepelingen van met name het vervallen van de 1,5m-plicht. Het aantal stoelen (en daarmee het aantal gasten) zijn geleidelijk aan opgeschaald en we hebben zelfs in aangepaste vorm avondmaal mogen vieren. Op een enkeling na (die afstand houden toch de voorkeur geeft) zijn de meesten al weer gewend aan de “normale” viering van de kerkdiensten. Wel blijken de coronabesmettingen in Brabant nog op te lopen.

Om die reden hanteren wij de volgende maatregelen:

 • De aanvangstijden blijven voorlopig ongewijzigd: ochtenddienst 10.00 uur / middagdienst 16.30 uur; dit i.v.m. de benodigde voorbereiding van band en techniek.
 • Reserveren voor de kerkdiensten via scipio blijft vooralsnog van kracht; voor het aantal beschikbare plaatsen wordt verwezen naar de scipio-app.
 • Indien u toch afstand wilt houden t.o.v. van elkaar, bent u vrij om een aantal rode briefjes mee te nemen naar uw zitplaats en deze naast u neer te leggen om vrije ruimte te creëren tot uw buurman of buurvrouw.
 • Mocht de ochtenddienst zijn volgeboekt; vergeet de middagdienst dan niet, want daar is meestal nog ruimte genoeg ☺.
 • Er wordt bij de deur geen gezondheidscheck of toegangscontrole met testuitslag of coronapas verlangd; wel gaan we er vanuit dat u zich bij klachten laat testen en totdat de uitslag bekend is, thuis blijft.
 • Garderobe, postvakken en toiletten mogen weer gebruikt worden
 • Zingen blijft toegestaan
 • Collecteren blijft digitaal via de Givt-app of per bank; tevens kunt u gebruik maken van de collectezakken bij de uitgang, zodat u uw collectemunten weer kunt gebruiken. (digitaal of collectemunten heeft de voorkeur bij de diaconie, aangezien het inleveren van muntgeld bij banken ontmoedigd wordt!)
 • Goede ventilatie blijft noodzakelijk, dus houdt rekening met uw kledingkeuze.
 • Creche is afhankelijk of er ook gezinnen komen met kleine kinderen; het verzoek is als u dit wenst, dat u dit zelf even afstemt met Erica Schermers.

Met deze aangepaste regels is het ook weer mogelijk om samen te komen in verenigingsverband, hetzij in kerk of thuis.

Op deze manier hopen we in de komende tijd weer te wennen aan deze nieuwe regelgeving en wensen een ieder een gezegend kerkelijk jaar.

Streams

Live streams zijn hier te vinden: - Beamteam GKv Almkerk

Nieuws:

Bemoedigingsbrief in de coronacrisis

Almkerk, 17 maart 2020

Gemeente van wie God houdt en voor wie Hij zorgt,
Broers en zussen,

In de afgelopen weken zijn we overvallen door het coronavirus. Ongekend snel is het verspreid en nu staat ons land op zijn kop. Ook ons persoonlijke leven en het gemeentelijk leven. Dat hadden de meesten van ons niet aan zien komen. Bovendien weten we van geen ander moment in de geschiedenis dat de zondagse samenkomsten niet doorgingen. We leven in een onzekere tijd. Een tijd waarin we u in de naam van onze Heer Jezus Christus graag bemoedigen. Onze God blijft dezelfde en Hij is trouw.

Onze premier Mark Rutte stelde ons maandagavond aan het einde van zijn toespraak gerust: “Samen komen we deze moeilijke periode te boven.” Het is zo belangrijk om moed te houden voor onze toekomst, hoe onzeker die ook is. We zullen, als land en als gemeente in Altena, de gevolgen van deze crisis met elkaar moeten dragen.

Tegelijkertijd voelen we ons genoodzaakt om bij de geruststellende woorden van onze premier ook een kanttekening te maken. Onze Heer waarschuwde namelijk zijn eerste leerlingen al dat het leven er in de tijd voordat Hij terugkomt niet mooier op zou worden. En deze crisis heeft gevolgen, voor ons land en voor de wereld, die we nu nog niet overzien. We zullen moeten afwachten wat die gevolgen precies zijn, alleen daar kun je wel bang van worden. Wat doe je dan als angst en twijfel daarbij toeslaan?

We zien het in onze supermarkten gebeuren: mensen gaan hamsteren. En wie niet hamstert uit angst voor de gevolgen van deze crisis, die hamstert soms uit angst voor de hamsteraars. Mensen gaan voor zichzelf. Ze zorgen dat ze zelf genoeg hebben. Dat gebeurt in supermarkten, maar ook op andere terreinen van het leven zullen er mensen zijn die voor zichzelf gaan. Het kan zomaar zijn dat u die neiging ook bij uzelf herkent.

Daarom een bemoediging en een oproep voor u, broers en zussen, gemeente van de Here Jezus. Onze zekerheid bestaat niet in de dingen die we van God krijgen in ons leven maar in wie God is. Hij die alles heeft gegeven wat we nodig hebben, zal ons ook in de komende tijd met Zijn zorg blijven omringen! Daarin vinden we onze kracht. Onze zekerheid overstijgt alles wat dit leven te bieden heeft: We zijn onderweg naar een eeuwig leven met onze God in Zijn Koninkrijk. In het geloof in Jezus Christus is die toekomst zeker.

Wanneer we de vogels horen fluiten en de lente zien doorkomen – kortgezegd: wanneer we de natuur gewoon zijn gang zien gaan dan beseffen we: wij mensen maken ons vaak drukker dan ons lief is. Want ook God gaat gewoon door met Zijn werk, met Zijn plan. Daar komt geen virus tussen.

Laten we ons als kinderen onbezorgd aan onze hemelse Vader toevertrouwen. We kennen Hem en we weten dat Hij alles in zijn handen houdt. Daarom roepen we u in dit bericht ook op om alles in Zijn handen te leggen.

Onze gedachten en gebeden gaan uit naar mensen met een kwetsbare gezondheid die er in de gemeente en persoonlijke kringen zijn. Oud en soms ook jong(er). Dat God jullie Zijn bescherming en rust geeft. We kunnen ons indenken dat, zeker nu, een kuchje of een pijntje al snel angst met zich meebrengt. Daarom wil ik u bij deze bemoedigen: U bent in Gods Vaderhand. Hij zorgt voor u. Daarin worden wij ook zelf telkens bemoedigd wanneer we de vogels horen fluiten; “Zijn jullie niet meer waard dan zij?” (Mat. 6:26 b ).

We bidden ook voor hen die zich in deze tijd eenzaam voelen. Nu nog meer afgezonderd van medemenselijk contact dan eerder. Aangezien veel kerkelijke activiteiten niet doorgaan wordt die eenzaamheid alleen maar groter. Daarbij moeten we tegelijk ook zeggen: onze verbondenheid aan elkaar zit dieper. We zijn niet aan elkaar verbonden omdat we samenkomen op zondag. We zijn door Jezus Christus aan elkaar verbonden. Hij brengt ons samen in Zijn naam. Ook de eenheid met Hem is iets wat we geloven zonder te zien. Laten we ons ook zo aan elkaar verbonden weten in Hem.

Gelukkig leven we nu in een tijd waarin we dat ook op andere manieren vorm kunnen geven. Daarin zit ook een oproep voor ons. Omdat we elkaar minder kunnen treffen is het goed om elkaar te bellen, schrijven, mailen en zo meer. Doe dat vooral en schroom juist ook niet om contact te leggen met hen die je niet vaak spreekt.

We bidden voor mensen die een sleutelberoep beoefenen. Voor zorgmedewerkers, onderwijzers, overheidsbeambten en al die anderen. Dat God hen kracht geeft om hun werk te blijven doen. We bidden voor ondernemers die in sommige gevallen hun bedrijven, hun levensonderhoud, op het spel zetten om de samenleving dienstbaar te zijn en te snelle verspreiding van het virus te voorkomen. Dat God ons helpt om manieren te vinden de gevolgen van deze crisis gezamenlijk te dragen. We bidden voor alle werknemers en werkgevers die getroffen worden door de maatregelen van de overheid. We bidden voor alle mensen die al in een persoonlijke crisis zaten voordat de coronacrisis begon.

We bidden voor onze wereld. Midden in deze crisis kijken we ook verder, want de oplossing voor ziekte en dood is ons al gegeven: het leven, lijden, sterven, opstaan en hemelvaart van onze Heer. In deze tijd leefden we daar al naar toe. En nu wordt ons gebed nog vuriger: Kom, Here Jezus, en maak Uw nieuwe wereld helemaal werkelijkheid! Leef tot die tijd door de kracht van Zijn genade.

In Christus verbonden,
Ronald Elzinga en Harry Wendt

Givt-app

www.givtapp.net
Givt app

Vanaf dit weekend zal het mogelijk zijn om via een smartphone mee te doen met de collecte. Hiervoor is de Givt-app nodig; je kan na het downloaden direct je e-mailadres invoeren en beginnen met geven. Je verdere registratie kan je ook op een later moment afronden.

Downloaden van de app kan op www.givtapp.net/download.


Archief